Wilde Maus

WILDE MAUS - Wielka kolejka górska o wysokość 12 m .

Zapewnione nespotykane wrażenia podczas

jazdy .